DANH MỤC MENU
Thông tin Cổ đông
Báo cáo tài chính
Báo cáo thường niên
Báo cáo của Hội đồng quản trị
Đại hội cổ đông thường niên
Điều lệ công ty
VIDEO CLIPS
Loading the player...
Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam
LIÊN KẾT QUẢNG CÁO
THÔNG TIN CẦN BIẾT
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline - 02383.587.200

Văn phòng - 02383.587.200
Hôm nay: 92  | Tất cả: 452,695
 
Trang chủ | Quan hệ cổ đông

Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông xin ý kiến bằng văn bản lần 1 năm 2015

Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông xin ý kiến bằng văn bản lần 1 năm 2015

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2015

Thông báo chốt danh sách cổ đông để nhận cổ tức năm 2014

Thông báo chốt danh sách cổ đông để nhận cổ tức năm 2014

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Ngày 07/05/2014, Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên để báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch năm 2015 của Công ty…

Báo cáo thường niên năm 2014

Báo cáo thường niên năm 2014

Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015

Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015

Báo cáo tài chính năm 2014

Báo cáo tài chính Công ty CP Bia Sài Gòn - Sông Lam năm 2014

Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để ĐHĐCĐ thường niên 2015

Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để ĐHĐCĐ thường niên 2015

Thông báo thay đổi thông tin doanh nghiệp

Kể từ ngày 12/12/2014, khi thực hiện giao dịch với công ty CP Bia Sài Gòn - Sông Lam, kính đề nghị quý đơn vị sử dụng các thông tin như đã được thông báo

Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần

 «   Trước «    4   5   6   7   8   9   10   11 

 
     
 
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – SÔNG LAM
Địa chỉ: Khối 1 -  Hưng Đạo – Hưng Nguyên – Nghệ An
Điện thoại: 02383.587.200 / FAX: 02383.587.226 / Email: sasobeco@sasobeco.com.vn
Giấy đăng ký kinh doanh số 2900783332 
do Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Nghệ An cấp lần đầu ngày 20/12/2006 - thay đổi lần cuối ngày 12/12/2014