DANH MỤC MENU
Đại hội cổ đông thường niên
Báo cáo của Hội đồng quản trị
Báo cáo thường niên
Báo cáo tài chính
Thông tin Cổ đông
Điều lệ công ty
VIDEO CLIPS
Loading the player...
Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam
LIÊN KẾT QUẢNG CÁO
THÔNG TIN CẦN BIẾT
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline - 02383.587.200

Văn phòng - 02383.587.200
Hôm nay: 125  | Tất cả: 314,644
 
Quan hệ cổ đông | Đại hội cổ đông thường niên

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Nghị quyết và Biên bản Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2016

Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2016

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016

Ngày 06/06/2016, Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam phối hợp với Công ty CP Bao bì Sabeco Sông Lam tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 để báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016 của Công ty…

Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2016

Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2016

Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016

Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Ngày 07/05/2014, Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên để báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch năm 2015 của Công ty…

Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015

Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015

Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để ĐHĐCĐ thường niên 2015

Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để ĐHĐCĐ thường niên 2015

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông 2014

Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên 2014

Tài liệu đại hội cổ đông thường niên 2014

 1   2 

     
 
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – SÔNG LAM
Địa chỉ: Khối 1 -  Hưng Đạo – Hưng Nguyên – Nghệ An
Điện thoại: 02383.587.200 / FAX: 02383.587.226 / Email: sasobeco@sasobeco.com.vn