DANH MỤC MENU
Đại hội cổ đông thường niên
Báo cáo của Hội đồng quản trị
Báo cáo thường niên
Báo cáo tài chính
Thông tin Cổ đông
Điều lệ công ty
VIDEO CLIPS
Loading the player...
Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam
LIÊN KẾT QUẢNG CÁO
THÔNG TIN CẦN BIẾT
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline - 02388.662.662
Hôm nay: 78  | Tất cả: 1,591,073
 
Quan hệ cổ đông | Thông tin Cổ đông

Công bố Báo cáo tình hình quản trị năm 2015

Công bố Báo cáo tình hình quản trị năm 2015

Hồ sơ lấy ý kiến cổ đông lần 1 - 2016

Hồ sơ lấy ý kiến cổ đông lần 1 - 2016

Hồ sơ lấy ý kiến cổ đông về việc thay đổi chủ tịch HĐQT

Hồ sơ lấy ý kiến cổ đông về việc thay đổi chủ tịch HĐQT

Thông báo giới thiệu chủ tịch HĐQT công ty CP Bia Sài Gòn - Sông Lam

Thông báo giới thiệu chủ tịch HĐQT công ty CP Bia Sài Gòn - Sông Lam

Hồ sơ Nghị quyết Đại hội cổ đông

Về việc thay đổi chủ tịch HĐQT

Hồ sơ lấy ý kiến cổ đông lần 2 năm 2015

Hồ sơ lấy ý kiến cổ đông lần 2 năm 2015

Hồ sơ lấy ý kiến cổ đông

Hồ sơ lấy ý kiến cổ đông

Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông xin ý kiến bằng văn bản lần 1 năm 2015

Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông xin ý kiến bằng văn bản lần 1 năm 2015

Thông báo chốt danh sách cổ đông để nhận cổ tức năm 2014

Thông báo chốt danh sách cổ đông để nhận cổ tức năm 2014

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Phiếu lấy ý kiến cổ đông về việc thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty

 «   Trước «    3   4   5   6   7   8 

     
 
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – SÔNG LAM
Địa chỉ: Khối 1 -  Hưng Đạo – Hưng Nguyên – Nghệ An
Điện thoại: 02388.662.662 / FAX: 02383.587.226 / Email: sasobeco@sasobeco.com.vn
Giấy đăng ký kinh doanh số 2900783332 
do Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Nghệ An cấp lần đầu ngày 20/12/2006 - thay đổi lần cuối ngày 12/12/2014