DANH MỤC MENU
Thông tin Cổ đông
Báo cáo tài chính
Báo cáo thường niên
Báo cáo của Hội đồng quản trị
Đại hội cổ đông thường niên
Điều lệ công ty
VIDEO CLIPS
Loading the player...
Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam
LIÊN KẾT QUẢNG CÁO
THÔNG TIN CẦN BIẾT
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline - 02383.587.200

Văn phòng - 02383.587.200
Hôm nay: 129  | Tất cả: 279,696
 
Quan hệ cổ đông
Đăng ký bổ sung mẫu Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần - mã BSL
Tin đăng ngày: 22/06/2017 - Xem: 105
 
Download văn bản tại đây
<< Quan hệ cổ đông >>
Hợp đồng kiểm toán Công ty CP Bia Sài Gòn - Sông Lam (15/08/2017)
Thông báo về việc chi trả cổ tức 2016 bằng tiền (14/8/2017)
Thông báo xác nhận Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng tiền của công ty (14/8/2017)
Nghị quyết 06/2017 của Hội đồng quản trị (14/8/2017)
Đăng ký bổ sung mẫu sổ chứng nhận sở hữu cổ phần - mã BSL (31/7/2017)
Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2017 (28/7/2017)
Báo cáo tài chính Công ty đại chúng bán niên năm 2017 (26/7/2017)
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền năm 2016 (19/7/2017)
Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 (15/7/2017)
Sơ yếu lý lịch Ứng viên Hội đồng quản trị (8/7/2017)
Sơ yếu lý lịch Ứng viên Ban kiểm soát (8/7/2017)
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (12/06/2017)
     
 
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – SÔNG LAM
Địa chỉ: Khối 1 -  Hưng Đạo – Hưng Nguyên – Nghệ An
Điện thoại: 02383.587.200 / FAX: 02383.587.226 / Email: sasobeco@sasobeco.com.vn