Công bố thông tin Nghị quyết thông qua việc chốt danh sách cổ đông, để chi trả cổ tức bằng tiền năm 2020

cong-van-385-2021-cv-bsgsl-cong-bo-thong-tin-tai-lieu-lay-y-kien-co-dong-bang-van-ban-thong-qua-quy-che-to-chuc-dhdcd-truc-tuyen

Download văn bản tại đây

Các tin khác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *