Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

     Ngày 15/07/2016, Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam phối hợp với Công ty CP Bao bì Sabeco Sông Lam tổ chức  Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 để báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của Công ty…

     Ngày 15/07/2016, Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam phối hợp với Công ty CP Bao bì Sabeco Sông Lam tổ chức  Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 để báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của Công ty…

     Tham dự Đại hội có đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Công thương: ông Lê Huy Côn nguyên thứ trưởng Bộ Công thương, cùng đại diện Tổng công ty

     Tham dự Đại hội có đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Công thương: ông Lê Huy Côn nguyên thứ trưởng Bộ Công thương, cùng đại diện Tổng công ty

      Về phía hai công ty, có ông Văn Thanh Liêm – chủ tịch HĐQT công ty Bao bì Sabeco Sông Lam, ông Nguyễn Minh An – chủ tịch HĐQT Công ty CP Bia Sài Gòn – Sông Lam cùng ban giám đốc hai công ty, các cơ quan thông tấn báo chí và đông đảo cổ đông.

 

     Về phía hai công ty, có ông Văn Thanh Liêm – chủ tịch HĐQT công ty Bao bì Sabeco Sông Lam, ông Nguyễn Minh An – chủ tịch HĐQT Công ty CP Bia Sài Gòn – Sông Lam cùng ban giám đốc hai công ty, các cơ quan thông tấn báo chí và đông đảo cổ đông.

 

 

20170719DHCD1.JPG

Ông Văn Thanh Liêm và Ông Nguyễn Minh An đồng chủ trì Đại hội

Ông Văn Thanh Liêm và Ông Nguyễn Minh An đồng chủ trì Đại hội

Ông Văn Thanh Liêm và Ông Nguyễn Minh An đồng chủ trì Đại hội

     Đại hội đã nêu ra nhiều vấn đề quan trọng đối với sự phát triển của Bia Sài Gòn nói chung, công ty CP Bia Sài Gòn – Sông Lam, Bao bì Sabeco Sông Lam nói riêng. 
     Năm 2016, sản lượng sản xuất  và tiêu thụ của Bia Sài Gòn – Sông Lam là  94.6 triệu lít, đạt 1.457 tỷ đồng tổng doanh thu, lợi nhuận sau thuế đạt 49,68 tỷ đồng, nộp ngân sách 710,77 tỷ đồng, tỉ lệ chia cổ tức là 12%.  

     Đại hội đã nêu ra nhiều vấn đề quan trọng đối với sự phát triển của Bia Sài Gòn nói chung, công ty CP Bia Sài Gòn – Sông Lam, Bao bì Sabeco Sông Lam nói riêng. 

 

     Năm 2016, sản lượng sản xuất  và tiêu thụ của Bia Sài Gòn – Sông Lam là  94.6 triệu lít, đạt 1.457 tỷ đồng tổng doanh thu, lợi nhuận sau thuế đạt 49,68 tỷ đồng, nộp ngân sách 710,77 tỷ đồng, tỉ lệ chia cổ tức là 12%.  

 

 

20170719DHCD.JPG

Ông Võ Hải Thanh – Giám đốc Công ty báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và nhiệm vụ năm 2017

Ông Võ Hải Thanh – Giám đốc Công ty báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và nhiệm vụ năm 2017

Ông Võ Hải Thanh – Giám đốc Công ty báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và nhiệm vụ năm 2017

     Năm 2017, tình hình kinh tế thế giới còn nhiều khó khăn, kinh tế trong nước chịu nhiều sức ép,  cạnh tranh ngày càng quyết liệt. Các khó khăn về giá cả, nguyên vật liệu, thị trường diễn biến phức tạp… là các yếu tố bất lợi ảnh hưởng đến sức mua của người tiêu dùng và tốc độ tiêu thụ sản phẩm của Bia Sài Gòn. Tuy nhiên, Bia Sài Gòn – Sông Lam vẫn quyết tâm tăng trưởng bền vững, dự kiến kế hoạch sản xuất và tiêu thụ Bia Sài Gòn đạt 97 triệu lít, đạt1.490 tỷ tổng doanh thu,  Lợi nhuận sau thuế 28.41 tỷ,  nộp ngân sách 763,38 tỷ, tỉ lệ chia cổ tức trên 06%.

     Năm 2017, tình hình kinh tế thế giới còn nhiều khó khăn, kinh tế trong nước chịu nhiều sức ép,  cạnh tranh ngày càng quyết liệt. Các khó khăn về giá cả, nguyên vật liệu, thị trường diễn biến phức tạp… là các yếu tố bất lợi ảnh hưởng đến sức mua của người tiêu dùng và tốc độ tiêu thụ sản phẩm của Bia Sài Gòn. Tuy nhiên, Bia Sài Gòn – Sông Lam vẫn quyết tâm tăng trưởng bền vững, dự kiến kế hoạch sản xuất và tiêu thụ Bia Sài Gòn đạt 97 triệu lít, đạt1.490 tỷ tổng doanh thu,  Lợi nhuận sau thuế 28.41 tỷ,  nộp ngân sách 763,38 tỷ, tỉ lệ chia cổ tức trên 06%.

     

     

20170719DHCD2.JPG

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2020 ra mắt Đại hội

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2020 ra mắt Đại hội

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2020 ra mắt Đại hội

     Đại hội cũng thông qua việc mãn nhiệm Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2017, và danh sách các thành viên trúng cử  Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2020 các ông bà có tên sau:

     Đại hội cũng thông qua việc mãn nhiệm Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2017, và danh sách các thành viên trúng cử  Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2020 các ông bà có tên sau:

Danh sách Hội đồng quản trị:

Danh sách Hội đồng quản trị:

 1. Ông Nguyễn Tiến Dũng
 2. Ông Võ Hải Thanh
 3. Ông Văn Thanh Liêm
 4. Ông Nguyễn Hồng Anh
 5. Ông Cao Thanh Bích
 • Ông Nguyễn Tiến Dũng

Ông Nguyễn Tiến Dũng

 • Ông Võ Hải Thanh

Ông Võ Hải Thanh

 • Ông Văn Thanh Liêm

Ông Văn Thanh Liêm

 • Ông Nguyễn Hồng Anh

Ông Nguyễn Hồng Anh

 • Ông Cao Thanh Bích

Ông Cao Thanh Bích

Danh sách Ban Kiểm soát:

Danh sách Ban Kiểm soát:

 1. Bà Nguyễn Thanh Thủy
 2. Bà Nguyễn Thanh Vân
 3. Ông Đặng Hải Hà
 • Bà Nguyễn Thanh Thủy

Bà Nguyễn Thanh Thủy

 • Bà Nguyễn Thanh Vân

Bà Nguyễn Thanh Vân

 • Ông Đặng Hải Hà

Ông Đặng Hải Hà

Các tin khác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *