Thông báo về ngày cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2021

so 03-2021-tb-hdqt thong bao ve ngay dang ko cuoi cung - cks
Download văn bản tại đây

Các tin khác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *