Thông báo về việc thi nâng bậc lương lần thứ nhất

Do ngày 09/04/2014 trùng vào ngày nghỉ nên lịch thi ngày 09/04/2014 sẽ được chuyển sang ngày 15/04/2014

Các tin khác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *