DANH MỤC MENU
Thông tin Cổ đông
Báo cáo tài chính
Báo cáo thường niên
Báo cáo của Hội đồng quản trị
Đại hội cổ đông thường niên
Điều lệ công ty
VIDEO CLIPS
Loading the player...
Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam
LIÊN KẾT QUẢNG CÁO
THÔNG TIN CẦN BIẾT
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline - 02383.587.200

Văn phòng - 02383.587.200
Hôm nay: 129  | Tất cả: 418,015
 
Trang chủ | Quan hệ cổ đông

Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty CP Bia Sài Gòn - Sông Lam

Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty CP Bia Sài Gòn - Sông Lam và báo cáo kết quả Đại hội Đồng cổ đông 2016

Nghị quyết và Biên bản Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2016

Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2016

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016

Ngày 06/06/2016, Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam phối hợp với Công ty CP Bao bì Sabeco Sông Lam tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 để báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016 của Công ty…

Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2016

Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2016

Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016

Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016

Báo cáo tài chính năm 2015

Báo cáo tài chính năm 2015

Báo cáo thường niên năm 2015

Thông báo về việc giới thiệu Chủ tịch HĐQT

Thông báo về việc giới thiệu Chủ tịch HĐQT

Công bố Báo cáo tình hình quản trị năm 2015

Công bố Báo cáo tình hình quản trị năm 2015

Hồ sơ lấy ý kiến cổ đông lần 1 - 2016

Hồ sơ lấy ý kiến cổ đông lần 1 - 2016

Hồ sơ lấy ý kiến cổ đông về việc thay đổi chủ tịch HĐQT

Hồ sơ lấy ý kiến cổ đông về việc thay đổi chủ tịch HĐQT

Thông báo giới thiệu chủ tịch HĐQT công ty CP Bia Sài Gòn - Sông Lam

Thông báo giới thiệu chủ tịch HĐQT công ty CP Bia Sài Gòn - Sông Lam

 «   Trước «    2   3   4   5   6   7   8   9   10 

 
     
 
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – SÔNG LAM
Địa chỉ: Khối 1 -  Hưng Đạo – Hưng Nguyên – Nghệ An
Điện thoại: 02383.587.200 / FAX: 02383.587.226 / Email: sasobeco@sasobeco.com.vn
Giấy đăng ký kinh doanh số 2900783332 
do Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Nghệ An cấp lần đầu ngày 20/12/2006 - thay đổi lần cuối ngày 12/12/2014