Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016

Ngày 06/06/2016, Tại Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam phối hợp với Công ty CP Bao bì Sabeco Sông Lam tổ chức  Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 để báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016 của Công ty…

Tham dự Đại hội có đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Công thương: ông Lê Huy Côn nguyên thứ trưởng Bộ Công thương, ông Lý Quốc Hùng chủ tịch Công đoàn nghành Công thương Việt Nam, ông Nguyễn Văn Việt – chủ tịch Hiệp hội Bia  – Rượu  – NGK Việt Nam.

Về phía Tổng Công ty có sự hiện diện của ông Bùi Ngọc Hạnh, Ủy viên  HĐQT – Phó bí thư thường trực Đảng ủy Tổng công ty, cùng các ông , bà đại diện lãnh đạo tổng công ty, ban kiểm soát.

Về phía hai công ty, có ông Văn Thanh Liêm – chủ tịch HĐQT công ty Bao bì Sabeco Sông Lam, ông Nguyễn Minh An – chủ tịch HĐQT Công ty CP Bia Sài Gòn – Sông Lam cùng ban giám đốc hai công ty, các cơ quan thông tấn báo chí và đông đảo cổ đông.

Đại hội đã nêu ra nhiều vấn đề quan trọng đối với sự phát triển của Bia Sài Gòn nói chung, công ty CP Bia Sài Gòn – Sông Lam, Bao bì Sabeco Sông Lam nói riêng. Năm 2015, sản lượng sản xuất  và tiêu thụ của Bia Sài Gòn – Sông Lam là  96.8 triệu lít, đạt 1.381 tỷ đồng tổng doanh thu, lợi nhuận sau thuế đạt 75 tỷ đồng, nộp ngân sách 782 tỷ đồng, tỉ lệ chia cổ tức là 12%.  Năm 2016, tình hình kinh tế thế giới còn nhiều khó khăn, kinh tế trong nước chịu nhiều sức ép,  cạnh tranh ngày càng quyết liệt. Các khó khăn về giá cả, nguyên vật liệu, thị trường diễn biến phức tạp… là các yếu tố bất lợi ảnh hưởng đến sức mua của người tiêu dùng và tốc độ tiêu thụ sản phẩm của Bia Sài Gòn. Tuy nhiên, Bia Sài Gòn – Sông Lam vẫn quyết tâm tăng trưởng bền vững, dự kiến kế hoạch sản xuất và tiêu thụ Bia Sài Gòn đạt 97 tỷ lít, đạt1.408 tỷ tổng doanh thu,  Lợi nhuận trước thuế 14.64 tỷ,  nộp ngân sách 710 tỷ, tỉ lệ chia cổ tức trên 10%. Để đạt được mục tiêu kế hoạch 2016, thực hiện chủ trương “nhất thể hóa, minh bạch hóa và hiện đại hóa” của Hội đồng quản trị Tổng công ty, Bia Sài Gòn – Sông Lam tiếp tục quy hoạch sản xuất theo vùng tiêu thụ và thị trường, chú trọng phát triển thị trường tiềm năng.

Các tin khác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *