Công đoàn Công ty CP Bia Sài Gòn – Sông Lam tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2022 – 2028

Thực hiện Kế hoạch của Công đoàn Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – NGK Sài Gòn, được sự chấp thuận của Công đoàn Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – NGK Sài Gòn, Đảng ủy và Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam, ngày 18/08/2022 Công đoàn Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam đã tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2028.

Đến dự Đại hội có đồng chí Đặng Quốc Anh – Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – NGK Sài, đồng chí Võ Hải Thanh – Giám đốc Công ty CP Bia Sài Gòn – Sông Lam, đồng chí Hoàng Lâm Hòa – Giám đốc công ty CP Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh, các đồng chí đại biểu là chủ tịch Công đoàn Bia Sài Gòn – Hà Tĩnh, Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh và Thương mại Bia Sài Gòn – Bắc Trung Bộ cùng các đồng chí do Công đoàn các bộ phận bầu đi tham dự Đại hội.

Các đại biểu tham dự Đại hội

Đại hội đã thảo luận, đóng góp ý kiến cho báo cáo hoạt động Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022 và phương hướng hoạt động Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2028; đồng thời góp ý cho hoạt động và văn kiện Đại hội Công đoàn Tổng Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2025. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành (BCH) Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2028 gồm 07 thành viên, trong đó đồng chí Nguyễn Hồng Anh tái cử chức danh Chủ tịch Công đoàn, đồng chí Lê Tuấn Anh tái cử chức danh Phó Chủ tịch Công đoàn nhiệm kỳ 2022 – 2028.

BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2022 – 2028

Đại hội cũng bầu 04 đại biểu cùng với 01 đại biểu đương nhiên (ủy viên BCH Công đoàn Tổng Công ty) để đi dự Đại hội đại biểu Công đoàn Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – NGK Sài Gòn khóa nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Tham dự Đại hội, đồng chí Đặng Quốc Anh – Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty thay mặt Ban Thường vụ Công đoàn biểu dương những nỗ lực của BCH cùng toàn thể đoàn viên, người lao động dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy đơn vị đã tích cực triển khai và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022.

 Đồng chí Đặng Quốc Anh – chủ tịch Công đoàn Tổng công ty phát biểu tại đại hội

Đại hội đã thông qua nghị quyết Đại hội đại biểu Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2028, theo đó định hướng trong hoạt động công đoàn nhiệm kỳ mới bao gồm những nhiệm vụ trọng tâm gắn liền với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, vai trò của công đoàn trong quá trình phối hợp, vận động người lao động thực hiện nhiệm vụ SXKD và các chỉ tiêu phấn đấu cụ thể trong nhiệm kỳ 2022 – 2028.

Với những kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ 2017 – 2022, đại diện Ban Chấp hành Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2028 hứa quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ được Đại hội tin tưởng giao phó, góp phần chăm lo bảo vệ tốt quyền lợi của người lao động, vận động người lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Các tin khác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *