Hoạt động hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2014

Trong khuôn khổ các hoạt động hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2014 với chủ đề “Hãy hành động vì một môi trường không rác” theo kế hoạch số 1590/TB-BSG ngày 19 tháng 9 năm 2014 của Tổng công ty Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn, ngày 25 tháng 9 năm 2014, Công ty CP Bia Sài Gòn – Sông Lam phát động chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn 2014 – Clean up the world tại Nhà máy Bia Sài Gòn – Sông Lam với sự tham gia của hơn 70 cán bộ công nhân viên công ty tham gia hưởng ứng.
Với thông điệp “Hãy hành động vì một môi trường không rác làm cho thế giới sạch hơn năm 2014 lần đầu tiên được tổ chức tại Công ty CP Bia Sài Gòn – Sông Lam, mỗi cá nhân tham gia vào hoạt động này đều là một sứ giả đặc biệt, trước hết thể hiện trách nhiệm của mình với cộng đồng về bảo vệ môi trường, đồng thời mang nhiệt huyết của mình truyền thông đến mọi người và cộng đồng nơi mình sinh sống cùng chung tay thu gom rác, phân loại rác, bỏ rác đúng nơi quy định.

Trong khuôn khổ các hoạt động hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2014 với chủ đề “Hãy hành động vì một môi trường không rác” theo kế hoạch số 1590/TB-BSG ngày 19 tháng 9 năm 2014 của Tổng công ty Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn, ngày 25 tháng 9 năm 2014, Công ty CP Bia Sài Gòn – Sông Lam phát động chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn 2014 – Clean up the world tại Nhà máy Bia Sài Gòn – Sông Lam với sự tham gia của hơn 70 cán bộ công nhân viên công ty tham gia hưởng ứng.

“Hãy hành động vì một môi trường không rác”

Với thông điệp “Hãy hành động vì một môi trường không rác làm cho thế giới sạch hơn năm 2014 lần đầu tiên được tổ chức tại Công ty CP Bia Sài Gòn – Sông Lam, mỗi cá nhân tham gia vào hoạt động này đều là một sứ giả đặc biệt, trước hết thể hiện trách nhiệm của mình với cộng đồng về bảo vệ môi trường, đồng thời mang nhiệt huyết của mình truyền thông đến mọi người và cộng đồng nơi mình sinh sống cùng chung tay thu gom rác, phân loại rác, bỏ rác đúng nơi quy định..
Với các hoạt động thiết thực như trên để hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2014 sẽ góp phần nâng cao nhận thức, khuyến khích toàn thể cộng đồng nói chung và cán bộ công nhân viên công ty CP Bia Sài Gòn – Sông Lam nói riêng hành động để làm cho thế giới sạch hơn đồng thời tăng cường hiệu quả phối hợp thực hiện các hoạt động làm cho môi trường Xanh – Sạch – Đẹp.
Một số hình ảnh hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2014 của công ty CP Bia Sài Gòn – Sông Lam:
mt1.JPG
mt2.JPG
mt3.JPG
mt4.JPG
mt5.JPG
mt6.JPG
mt7.JPG
Tất cả hãy vì 1 môi trường Xanh – Sạch – Đẹp
Với các hoạt động thiết thực như trên để hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2014 sẽ góp phần nâng cao nhận thức, khuyến khích toàn thể cộng đồng nói chung và cán bộ công nhân viên công ty CP Bia Sài Gòn – Sông Lam nói riêng hành động để làm cho thế giới sạch hơn đồng thời tăng cường hiệu quả phối hợp thực hiện các hoạt động làm cho môi trường Xanh – Sạch – Đẹp.
Một số hình ảnh hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2014 của công ty CP Bia Sài Gòn – Sông Lam:
mt1.JPG
mt2.JPG
mt3.JPG
mt4.JPG
mt5.JPG
mt6.JPG
mt7.JPG
Tất cả hãy vì 1 môi trường Xanh – Sạch – Đẹp

Một số hình ảnh hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2014 của công ty CP Bia Sài Gòn – Sông Lam:

mt1.JPG

 

mt2.JPG

 

 

mt3.JPG

 

 

 

mt6.JPG

mt7.JPG

 

Tất cả hãy vì 1 môi trường Xanh – Sạch – Đẹp

Các tin khác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *